Zjazdy i spotkania

Dotychczas odbyło się 10 spotkań i zjazdów członków stowarzyszenia, na których oprócz spraw bieżących zastanawiano się nad strategią rozwoju SAIM PW. Zebraniom towarzyszyły imprezy integracyjne.

VIII Zjazd Absolwentów

14 października 2022, Warszawa

14 października 2022 r., w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141, odbył się VIII Zjazd Absolwentów, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zjazdy Absolwentów były dotychczas organizowane w odstępach czteroletnich. VIII Zjazd jednak, z powodu pandemii, odbył się dokładnie 6 lat po poprzednim. O dwa lata przesunęły się również obchody 20-tej rocznicy powstania SAIM PW, co było głównym hasłem tegorocznego Zjazdu. więcej »
 

Spotkanie Absolwentów rocznika 2009

22 listopada 2019, Warszawa

Zapoczątkowane w 2018 roku spotkania z absolwentami, którzy ukończyli studia 10 lat wcześniej, stają się tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. Dnia 22 listopada 2019 roku, w budynku Wydziału, miało miejsce spotkanie z absolwentami rocznika 2009. Z zaproszonych 55 osób w spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów (45% rocznika!). Byli także obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Biura Karier PW oraz władze dziekańskie i pracownicy Wydziału... więcej »
 

Spotkanie Absolwentów rocznika 2008

30 listopada 2018, Warszawa

Dnia 30 listopada 2018 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW odbył się Zjazd Absolwentów Rocznika 2008. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Zjazdu był jeden z absolwentów – mgr inż. Łukasz Płaczek. Obok Wydziału współorganizatorem Zjazdu było Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW… więcej »
 

VII Zjazd Absolwentów

14 października 2016, Warszawa

W dniu 14 października 2016, Absolwenci Inżynierii Materiałowej PW po czterech latach przerwy, znowu mieli okazje spotkać się na Zjeździe Absolwentów. To spotkanie tak, jak i dwa poprzednie, rozpoczęto w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141, a później kontynuowano w pubie Żaczek. W Zjeździe wzięło udział ponad 50 osób... więcej »
 

VI Zjazd Absolwentów

12 października 2012, Warszawa

W roku 2012 został zorganizowany kolejny, VI Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej. Spotkanie odbyło się 12 października i zgodnie z zapoczątkowaną w 2008 roku tradycją, jego miejscem był budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Wołoskiej 141 oraz znajdujący się obok pub Żaczek… więcej »
 

Spotkanie Absolwentów XXI wieku

5 czerwca 2009, Warszawa

Spotkanie to miało miejsce 5 czerwca 2009 r. w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141 oraz w pubie „Żaczek”. Po rejestracji uczestników odbyła się pierwsza część spotkania, którą otworzył Dziekan Wydziału prof. Jerzy Szawłowski. Była ona poświęcona głównie zapoznaniu absolwentów z historią Stowarzyszenia oraz jego celami i działalnością... więcej »
 

V Zjazd Absolwentów

30 maja 2008, Warszawa

V Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW odbył się 30 maja. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.00 w Auli im. prof. Jerzego W. Wyrzykowskiego w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. Otworzył je Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Przemysław Wójcik. Powitał członków honorowych SAIM PW oraz gościa – wiceprezesa Jerzego Baranowskiego ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich zebranych... więcej »
 

XXX lat IM na PW

2 – 3 czerwca 2005, Warszawa

W dniach 2 i 3 czerwca 2005 odbyły się obchody jubileuszu trzydziestolecia Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Pierwszy dzień uroczystości, 2 czerwca 2005, obchodzono pod hasłem „Dzień Absolwentów”. Gości zebranych w auli im. Prof. Jerzego W. Wyrzykowskiego powitał Dziekan Wydziału prof. Tadeusz Kulik... więcej »
 

IV Zjazd Absolwentów

5 – 6 czerwca 2004, Nadarzyn

W dniach 5-6 czerwca odbył się IV Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spotkali się w Nadarzynie w hotelu „Perła Leśna”. W Zjeździe wzięło udział blisko 50 osób. Po rejestracji i pierwszych spotkaniach nadszedł moment uroczystego otwarcia IV Zjazdu... więcej »
 

III Zjazd Absolwentów

16 – 17 września 2000, Miedzeszyn

W dniach 16-17 września 2000r. w Miedzeszynie odbył się III Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW (SAIM) i Wydział Inżynierii Materiałowej PW. Zjazd zainaugurował działalność SAIM i jednocześnie uczcił 25 rocznicę powstania Instytutu Inżynierii Materiałowej PW na prawach wydziału (IIM)... więcej »
 

Zjazd Założycielski SAIM PW

18 grudnia 1999, Warszawa

W wyniku dyskusji, jaka miała miejsce w czasie II Zjazdu Absolwentów, w 1998 w Popowie, rozpoczęto pracę nad powołaniem Stowarzyszenia Absolwentów. W roku 1999 powstał projekt Statutu Stowarzyszenia i możliwe było zorganizowanie Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia. Odbył się on 18 grudnia 1999 roku w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej. Uczestniczyło w nim 109 osób... więcej »
 

II Zjazd Absolwentów

24 – 25 kwietnia 1998, Popowo nad Bugiem

II Zjazd Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW odbył się w dniach 24-25 kwietnia 1998 roku. Nad jego organizacją czuwał dr inż. Marek Kamiński, pełniący wówczas funkcje Prodziekana ds. Nauczania. Członkami Komitetu Organizacyjnego byli również: Anna Nakwaska, dr inż. Tomasz Dymkowski, dr inż. Halina Chojnowska-Łoboda i dr inż. Maria Świerczyńska... więcej »
 

I Zjazd Absolwentów

1 czerwca 1979, Warszawa

Dnia 1 czerwca 1979 roku odbyło się Spotkanie Absolwentów Instytutu Inżynierii Materiałowej PW, które później zostało uznane za I Zjazd Absolwentów. Spotkanie miało miejsce w przyziemiu Gmachu Starego Technologicznego. Wzięli w nim udział nie tylko absolwenci Instytutu Inżynierii Materiałowej ale również absolwenci specjalności „Metaloznawstwo i obróbka cieplna” i „Metalurgia materiałów półprzewodnikowych”, którzy ukończyli studia w ramach jednostek poprzedzających powstanie IIM… więcej »