Stowarzyszenie Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW jest inicjatywą mającą na celu integrację środowiska naszych absolwentów, utrwalanie więzi między absolwentami a Wydziałem oraz promocję i popularyzację osiągnięć absolwentów naszego Wydziału. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

Do Stowarzyszenia Absolwentów zapraszamy osoby, które ukończyły na WIM PW studia inżynierskie, magisterskie lub doktoranckie oraz wszystkich, którzy kształcili się w obszarze nauki o materiałach we wcześniejszych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej. Członkostwo w Stowarzyszeniu daje następujące korzyści:

  • zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych na WIM PW,
  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych,
  • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych roczników,
  • możliwość zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyki staży przez serwis Biuro Karier,
  • informacje o ofercie edukacyjnej w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu!
 

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW
ul. Wołoska 141
02-509 Warszawa
 SAIM.WIM@pw.edu.pl