Członkostwo

Do Stowarzyszenia Absolwentów zapraszamy osoby, które ukończyły na WIM PW studia inżynierskie, magisterskie lub doktoranckie oraz wszystkich, którzy kształcili się w obszarze nauki o materiałach we wcześniejszych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W celu uzyskania statusu Członka Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, każda osoba spełniająca warunki zobowiązana jest złożyć deklarację przyjęcia w poczet członków, zgodnie z poniższą treścią:
Deklaracja członkowska

Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów daje następujące korzyści:

  • zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych na WIM PW,
  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych,
  • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych roczników,
  • możliwość zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyki staży przez serwis Biuro Karier,
  • informacje o ofercie edukacyjnej w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w terminie czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia na konto Stowarzyszenia. Roczna składka członkowska, uchwalona przez Walne Zebranie SAIM PW wynosi: 50,00 zł.

Nr konta bankowego:
PEKAO BP 08 1020 1169 0000 8402 0101 0966
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 08 1020 1169 0000 8402 0101 0966
Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.