Statut i władze

Stowarzyszenie działa od 2000 roku, a pomysł jego powołania powstał w czasie II Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, który odbył się w dniach 24-25 kwietnia 1998 roku w Popowie nad Bugiem.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wyłoniło Komitet Założycielski oraz wybrało Zarząd Stowarzyszenia. Został uchwalony Statut SAIM PW, wybrano również Komisję Rewizyjną. Zarząd, którego część członków stanowiła jednocześnie Komitet Założycielski, dokonał niezbędnych czynności w procesie rejestracji Stowarzyszenia. Obecnie pracami SAIM PW kieruje Zarząd w składzie:

  • Prezes – Przemysław Wójcik
  • Wiceprezes – Roman Janusz
  • Sekretarz – Bartosz Michalski
  • Skarbnik – Elżbieta Jezierska
  • Waldemar Kaszuwara
  • Janusz Bucki

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący – Michał Lewandowski
  • Wiceprzewodniczący – Krzysztof Frątczak
  • Sekretarz – Tomasz Janusz

 
Dokumenty

 
Archiwum