Biuletyn

Dotychczas ukazało się 28 numerów Biuletynu Stowarzyszenia informujących o różnych inicjatywach podejmowanych w ramach naszych działań, współpracy z Wydziałem oraz ważnych wydarzeniach z życia wydziału. Do roku 2016 biuletyn był wydawany w formie papierowej, a kolejne numery będą ukazywać się w formie elektronicznej na naszej stronie.

Biuletyn 28
Biuletyn 27
Biuletyn 26
Biuletyn 25
Biuletyn 24
Biuletyn 23
Biuletyn 22
Biuletyn 21
Biuletyn 20
Biuletyn 19
Biuletyn 18
Biuletyn 17
Biuletyn 16
Biuletyn 15
Biuletyn 14
Biuletyn 13
Biuletyn 12
Biuletyn 11
Biuletyn 10
Biuletyn 9
Biuletyn 8
Biuletyn 7
Biuletyn 6
Biuletyn 5
Biuletyn 4
Biuletyn 3
Biuletyn 2
Biuletyn 1