Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów IM przyznawana jest corocznie studentowi, który w poprzednim roku akademickim uzyskał najwyższą średnią ocenę.

Nagroda po raz pierwszy została wręczona w 2000 roku. Od tego czasu, w trakcie każdej uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego, prezes SAIM PW wręcza laureatowi pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Laureaci nagrody SAiM PW

 • 2019/2020 Hubert Adamczyk
 • 2018/2019 Kinga Wieteska
 • 2017/2018 Kinga Wieteska
 • 2016/2017 Kinga Wieteska
 • 2015/2016 Daniel Puzon
 • 2014/2015 Adam Liberacki
 • 2013/2014 Jagoda Górska
 • 2012/2013 Karolina Korzeb / Marzena Konieczna
 • 2011/2012 Maciej Giżyński
 • 2010/2011 Kamil Czelej
 • 2009/2010 Piotr Błyskun
 • 2008/2009 Krzysztof Kulikowski
 • 2007/2008 Katarzyna Łubkowska
 • 2006/2007 Robert Bielecki
 • 2005/2006 Robert Bielecki
 • 2004/2005 Katarzyna Łubkowska
 • 2003/2004 Marta Szańkowska
 • 2002/2003 Karolina Sosnowska
 • 2001/2002 Michał Miśkiewicz
 • 2000/2001 Paulina Unifantowicz
 • 1999/2000 Grzegorz Słowiński