III Zjazd Absolwentów

16-17 września 2000, Miedzeszyn

W dniach 16-17 września 2000r. w Miedzeszynie odbył się III Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW (SAIM) i Wydział Inżynierii Materiałowej PW. Zjazd zainaugurował działalność SAIM i jednocześnie uczcił 25 rocznicę powstania Instytutu Inżynierii Materiałowej PW na prawach wydziału (IIM).

W sobotę 16 września, po rejestracji uczestników i uroczystym obiedzie, nastąpiło otwarcie zjazdu i odbyło się Walne Zgromadzenie SAIM PW. Komitet Założycielski Stowarzyszenia złożył sprawozdanie z działalności w okresie 18.11.1999 – 16.09.2000 r., następnie Walne Zgromadzenie powołało Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną oraz przyjęło nowych członków. Nadało też status członka honorowego dotychczasowym dyrektorom IIM PW na prawach wydziału i dziekanom WIM PW. Wieczorem odbyła się impreza przy grillu, z orkiestrą jazzową.

Drugi dzień zjazdu, na który przybył Dziekan WIM prof. K. Kurzydłowski i inni pracownicy wydziału, poświęcony był uroczystościom związanym z 25-leciem powstania IIM PW. Wykład poświęcony historii nauczania inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej wygłosił prof. Eugeniusz Tyrkiel. Uroczystość zakończył pokaz zdjęć związanych z działalnością pracowników Wydziału w ciągu 25 lat jego istnienia.

Zjazd był pierwszą imprezą zorganizowaną przez SAIM PW i, jak stwierdzili jego uczestnicy i przybyli goście, był bardzo udany.