VIII Zjazd Absolwentów

14 października 2022 r., w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141, odbył się VIII Zjazd Absolwentów, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zjazdy Absolwentów były dotychczas organizowane w odstępach czteroletnich. VIII Zjazd jednak, z powodu pandemii, odbył się dokładnie 6 lat po poprzednim. O dwa lata przesunęły się również obchody 20-tej rocznicy powstania SAIM PW, co było głównym hasłem tegorocznego Zjazdu.

VIII Zjazd zgromadził około 90 absolwentów, co stanowi szacunkowo prawie 5% wszystkich dotychczasowych absolwentów Instytut i Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy Zjazdu zaczęli zbierać się jeszcze przed godziną początku rejestracji, co może świadczyć o dużej potrzebie odnowienia kontaktów absolwentów ze swoją uczelnią.

Część oficjalną Zjazdu rozpoczął prezes zarządu SAIM PW Przemysław Wójcik (absolwent z 1987 r.), który po krótkim powitaniu uczestników, przekazał głos pani dziekan, prof. Annie Boczkowskiej (absolwentka z 1988 r.). Profesor Anna Boczkowska powitała uczestników Zjazdu, a także zaprezentowała aktualny stan oraz potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału. Przedstawione informacje były bardzo interesujące, zwłaszcza dla absolwentów, którzy już dawno opuścili uczelnię i studiowali w całkowicie innych warunkach. Kolejną prezentacje pt. „Absolwenci Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej” przedstawił prof. Waldemar Kaszuwara (absolwent z 1988 r.). Dotyczyła ona kształcenia w obszarze materiałów od początku istnienia Politechniki Warszawskiej aż do chwili obecnej. Jest tradycją Zjazdów Absolwentów, że prezentowane są informacje dotyczące aktualnych osiągnięć inżynierii materiałowej i Wydziału. Podtrzymaniem tej tradycji był  ostatni referat, wygłoszony przez  mgr. inż. Łukasza Żrodowskiego (absolwent z 2017 r.) pt. „Innowacyjne rozwiązania we współczesnej inżynierii materiałowej”.  Łukasz Żrodowski, obecnie doktorant WIM i twórca firmy AMAZEMET, przedstawił informacje dotyczące głównie tematyki wytwarzania materiałów i projektowania ich struktury przy wykorzystaniu metod druku 3D. Prezentacja wywołała wiele pytań, na które autor wyczerpująco odpowiadał.

Po części oficjalnej Zjazdu absolwenci ustawili się w środkowej części auli do pamiątkowego zdjęcia (zdjęcie wykonał Tomasz Płociński absolwent z 2000 r.).

Po wyczerpaniu pierwszej części programu Zjazdu, uczestnicy przeszli do holu budynku, gdzie odbyło się spotkanie towarzyskie. E jego trakcie Absolwenci mogli zobaczyć pokaz zdjęć z historii Wydziału wyświetlany na ekranie oraz przypomnieć sobie wiele wydarzeń przeglądając plakaty wystawione w holu.

Druga część Zjazdu nie miała ograniczeń czasowych, a ostatni uczestnicy opuszczali budynek WIM około godziny 2:00 następnego dnia.
 

Fotorelacja z wydarzenia »

Newsletter SAIM - osoby chcące dołączyć do grona odbiorców newslettera prosimy o maila na adres saim.wim@pw.edu.pl.