Informacja dot. pracy Dziekanatu | Dean's office information

W dniach 11-19 kwietnia 2024 r. Dziekanat będzie czynny w godz.: 10:00-14:00.

On April 11-19, 2024, the Dean's Office will be open from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.