Koło naukowe WAKANS

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS działa przy Wydziale od czerwca 2004 roku.

Powstało z inicjatywy grupy studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać zdolności interpersonalne poprzez działalność taką jak:

  • udział w badaniach i eksperymentach prowadzonych na Wydziale,
  • uczestnictwo w seminariach i konwersatoriach organizowanych na Politechnice Warszawskiej,
  • wspólne wyjazdy na konferencje naukowe oraz szkolenia integracyjne,
  • spotkania z firmami z branży inżynierii materiałowej,
  • popularyzacja inżynierii materiałowej jako nowoczesnej dyscypliny na festiwalach nauki.

Wszystko, czym zajmuje się Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej jest podporządkowane jednemu celowi: rozwojowi jego członków oraz wszystkich studentów chcących uczestniczyć w jego działalności. Pragniemy by WAKANS stał się przewodnikiem dla studentów poważnie traktujących swoje studia i wiążących z nimi swoją przyszłość.

Działalność w kole naukowym to nie tylko możliwość pogłębiania wiedzy, ale okazja do poznawania wspaniałych ludzi i świetnej zabawy. Jesteśmy organizacją otwartą i zachęcamy do współpracy wszystkich planujących aktywnie spędzić studia na naszym Wydziale.

   

Kontakt

Koło naukowe WAKANS
Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, pok. 11
e-mail: kn.wakans@pw.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/knwakans/
Grupa dyskusyjna: www.facebook.com