Specjalne Stypendium Jana Tomaki

studenci

Politechnika Warszawska ze spadku otrzymanego od pana Jana Z. Tomaki, tworzy stypendium "Mr Tomaka’s Special Schlarship", z którego środki przeznacza na stypendia dla studentów i doktorantów pochodzących z Etiopii.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • 1) pochodzą z Etiopii*;
  • 2) zaliczyli pierwszy semestr studiów;
  • 3) uzyskali rejestrację na kolejny semestr.

*W przypadku braku studentów lub doktorantów pochodzących z Etiopii, o stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci pochodzący z innego kraju afrykańskiego, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-3, przy czym, zgodnie z wolą Fundatora, preferowani są kandydaci będący w trudnej sytuacji materialnej lub posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia