Plany zajęć

Ostatnia aktualizacja dot. sem. 2 inż. - 20 maja '21
 

  • Plan zajęć dla semestru 2 inż. r.a. 2020/2021 - Pobierz plik - aktualizacja: 27/04/2021
  • Plan zajęć dla semestru 4 inż. r.a. 2020/2021 - Pobierz plik - aktualizacja: 27/04/2021
  • Plan zajęć dla semestru 6 inż. r.a. 2020/2021 - Pobierz plik - aktualizacja: 27/04/2021
  • Plan zajęć dla semestru 1 mgr BM r.a. 2020/2021 - Pobierz plik
  • Plan zajęć dla semestru 3 mgr BM r.a. 2020/2021 - Pobierz plik
  • Plan zajęć dla semestru 1 mgr r.a. 2020/2021 - Pobierz plik
  • Plan zajęć dla semestru 3 mgr r.a. 2020/2021 - Pobierz plik

  
Zobacz także:

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.