Zespół

Laboratorium skupia specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT zgodnie z PN IS0 9712 i ściśle współpracuje z kadrą naukową Wydziału Inżynierii Materiałowej na wielu płaszczyznach badawczych.
 

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
lukasz.sarniak@pw.edu.pl 
 

Specjalista ds. Jakości Laboratorium Badań dla Przemysłu
mgr inż. Kinga Kochańska
 22 234 81 05
 kinga.kochanska@pw.edu.pl
 

Zespół specjalistów:

  • dr inż. Łukasz Sarniak | UT III, ET II
  • dr inż. Krystian Paradowski | AT III
  • dr inż. Tomasz Lusa | AT III
  • dr inż. Dominik Kukla | ET III
  • mgr inż. Andrzej Wolanin | VT II, MT II, PT II, UT II
  • mgr inż. Kinga Kochańska

Ponadto na Wydziale Inżynierii Materiałowej zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowych, w tym 16 z tytułem profesora.