Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie SONATA BIS

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 23 marca 2022 roku.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów Inżynieria Materiałowa  lub dziedzin pokrewnych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 września 2022 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie LIDER

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/15/0089/L-12/20/NCBR/2021 pt: "Transparentne powłoki o podwyższonych właściwościach samoczyszczących i lodofobowych – ClearICE", w ramach programu LIDER XII.

Konkkurs na stanowisko Technika

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Konkurs na stanowisko Technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Stypendysta / doktorant w projekcie Sonata16

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata16 pt. „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”

Konkurs na stanowisko pracownika badawczego

Nabór kandydatów na stanowisko pracownika badawczego w projekcie pt. „Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni”, akronim: HardNanoSteel, POIR.01.01.01-00-0513/20-00.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko technologa (post-doc)

Informacja Komisji Konkursowej dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 08.11.2021r.

Konkurs dla doktorantów

Konkurs w ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji”

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem"

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Oferta pracy nr 1/2021/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Oferta pracy - dot. proj. INGA POIR.04.01.01-00-0052/18-00

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest od kwietnia do czerwca 2021 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Oferta Pracy - dot. proj. NanoCarbain

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R – 2 pracowników

Trzy oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, a także w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”.

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR DWP/APLIKACYJNE/-POIR/365/2019 pt: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości".

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0141/19-00 pt: „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Oferta Pracy nr 1/2020/Modular

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych”.