Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji”

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem"

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

Oferta pracy nr 1/2021/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Oferta pracy - dot. proj. INGA POIR.04.01.01-00-0052/18-00

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest od kwietnia do czerwca 2021 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Oferta Pracy - dot. proj. NanoCarbain

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R – 2 pracowników

Trzy oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, a także w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”.

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR DWP/APLIKACYJNE/-POIR/365/2019 pt: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości".

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0141/19-00 pt: „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Oferta Pracy nr 1/2020/Modular

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych”.

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: "Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Istnieje możliwość ubiegania się o stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest w okresie dwóch miesięcy: listopada-grudzień 2020 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 18

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Oferta pracy nr 10/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez NCN

Edycja konkursu NCN: OPUS 15
Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS 15 pt. „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych".

Oferta pracy nr 8/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Oferta pracy nr 9/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

Wyniki Konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".