Laboratorium Badań dla Przemysłu

Laboratorium Badań dla Przemysłu zajmuje się wdrażaniem nowoczesnej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej do praktyki przemysłowej poprzez doradztwo i realizację usług badawczych. Zespół specjalizuje się w obszarze badań niszczących i nieniszczących (NDT), ekspertyzach materiałowych, doborze materiałów oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji przemysłowych.

Laboratorium skupia specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT zgodnie z PN IS0 9712 i ściśle współpracuje z kadrą naukową Wydziału Inżynierii Materiałowej na wielu płaszczyznach badawczych.

Laboratorium ustanowiło, wdrożyło, udokumentowało a także utrzymuje i doskonali system zarządzania, który jest zgodny z normą ISO/IEC 17025 oraz dokumentem WUDT-LAB.

Usługi badawcze

Zespół

Misja

Certyfikaty

Projekty

Partnerzy

Kontakt