Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
 lukasz.sarniak@pw.edu.pl