Misja

Misją Laboratorium jest wykorzystanie zaawansowanej wiedzy eksperckiej, doświadczenia i nowoczesnych urządzeń badawczych do wsparcia partnerów przemysłowych w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, rozwiązywania złożonych problemów natury technologicznej, skutecznej diagnostyki potencjalnych nieprawidłowości.

Misja wdrażana jest między innymi w następujących obszarach:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa
  Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i zbiorników jest możliwe dzięki kompleksowej ocenie ich stanu technicznego oraz monitorowaniu newralgicznych elementów konstrukcyjnych stanowiących potencjalne miejsca zagrożenia awarią.
 • Wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji
  Wdrażamy autorskie Programy Kontroli Eksploatacyjnej opracowywane indywidualnie dla każdego urządzenia, pozwalające na wydłużenie czasu pomiędzy remontami oraz prognozowanie żywotności aparatu.
 • Uwolnienie rezerw produkcyjnych
  Uwolnienie rezerw zdolności produkcyjnych istniejącego potencjału jest możliwe w drodze optymalizowania czasookresów planowych przerw w pracy urządzeń, wydłużenia czasu eksploatacji między tymi przerwami oraz eliminacji niekontrolowanych przerw awaryjnych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym
  Prowadzimy nadzór nad badaniami okresowymi i przeglądami technicznymi. Monitorujemy poprawność działania infrastruktury technicznej. Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, analizy pracy urządzeń pomiarowych oraz opracowywania technologii napraw i modernizacji.

 

Polityki i cele »