Projekty

 • POIR.01.01.01-00-0085/21 – „Opracowanie nowej generacji płytek ceramicznych o ulepszonych właściwościach użytkowych oraz z wykorzystaniem surowców wtórnych”
 • Ścieżka dla Mazowsza (MAZOWSZE/0141/19) - „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”
 • POIR.04.01.01-00-0010/18 (INGA) - Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący pokłady węgla - MINE GAS SLIMHOLE DRILLING MIGASLIDRILL
 • POIR.04.01.01-00-0052/18 (INGA) - Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
 • POIR.01.01.01-00-0208/17 - Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD
 • POIR/01.02.00-18-3 - Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowych dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarzania struktur lotniczych (INNOLOT)
 • POIR/01.02.00-18-1 - Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych (INNOLOT)
 • POIR.01.01.01-00-0158/16 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób
 • BIOSTRATEG - Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle
 • BG1/OPTIDRILLTEC/13 - Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych i cementownia otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego (OPTDRILLTEC)
 • UOD-DEM-1-217/001 – Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy technicznej i oleju popirolitycznego z od padów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych
 • Gekon - Odzysk energii z odpadów komunalnych i biomasy (GECON)
 • Gekon - Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych (HESTOR)
 • LIDER/18/44/L-3/NCBR/2012 – Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych ciśnieniowych rurociągów technologicznych do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej od minus 100°C z wykorzystaniem Emisji Akustycznej
 • POIG.01.03.01-14-074/12 - Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych (POIG 1.3.1.)
 • PBS1/B6/8/2012 – Nieinwazyjne metody oceny degradacji fizyko-chemicznej i mechanicznej elementów konstrukcji kompozytowych (KOMPNDT)