Spin-off

ADJ Nanotechnology

ADJ Nanotechnology jest spółką spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, powstałą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku poligraficznego na innowacyjne nanomateriały o zaprojektowanych właściwościach bioaktywnych.

AMAZEMET

AMAZEMET powstał w 2019 roku jako spółka spin-off Politechniki Warszawskiej zorientowana na zastosowania technologii ultradźwiękowych na potrzeby druku 3D w metalach i w tradycyjnej metalurgii.

AzoCarbon

AzoCarbon jest spółką spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej, która bazuje na doświadczeniu pracowników Zespołu Obróbek Jarzeniowych Zakładu Inżynierii Powierzchni, tj. prof. dr hab. inż. Tadeusza Wierzchonia, dr hab. inż. Jerzego Roberta Sobieckiego oraz dr inż. Michała Tarnowskiego.

MaterialsCare

MaterialsCare jest spółką spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, która bazuje na kadrach i doświadczeniu Biogrupy kierowanej przez Profesora Wojciecha Święszkowskiego.

Smart Fluid

Smart Fluid jest młodą i dynamicznie rozwijającą się spółką spin-off Politechniki Warszawskiej i Ciech SA, powstałą na bazie badań nad cieczami nienewtonowskimi.