Adiunkci

dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak

 • 22 234 81 54

dr inż. Piotr Bazarnik

 • 22 234 81 55

dr inż. Tomasz Borowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Agnieszka Brojanowska

 • 22 234 57 15

dr inż. Janusz Bucki

Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych na Wydziale
 • 22 234 87 43

dr inż. Witold Chromiński

 • 22 234 84 41

dr inż. Karol Ćwieka

 • 22 234 87 23

dr inż. Jakub Jaroszewicz

 • 22 234 84 09

dr hab. inż. Marek Kostecki

 • 22 234 74 49

dr hab. inż. Marek Krasnowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
 • 22 234 87 16

dr inż. Agnieszka Krawczyńska

 • 22 234 81 55

dr inż. Beata Kucharska

 • 22 234 84 95

dr inż. Krzysztof Kulikowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Bartosz Michalski

 • 22 234 87 18

dr inż. Maciej Ossowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Tomasz Płociński

 • 22 234 83 82

dr hab. inż. Ryszard Sitek

 • 22 234 81 58

dr inż. Emilia Skołek

 • 22 234 81 03

dr inż. Piotr Śpiewak

 • 22 234 87 48

dr inż. Ewa Ura-Bińczyk

 • 22 234 81 50

dr inż. Jan Wróbel

 • 22 234 87 48

dr inż. Rafał Wróblewski

Prodziekan ds. Studenckich
 • 22 234 84 51, 87 31

dr hab. inż. Andrzej Zagórski

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju i Jakości Badań
Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
 • 22 234 81 36

dr hab. inż. Joanna Zdunek

Prodziekan ds. Kształcenia
 • 22 234 81 54