dr inż. Witold Chromiński

 • 22 234 84 41

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 208
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2017
    

Działalność naukowa

Zainteresowania: Materiały ultradrobnoziarniste, procesy wydzieleniowe w stopach Al, mechanizmy odkształcenia plastycznego

Techniki badawcze: TEM, SEM, EBSD
 

Publikacje

 1. W. Chrominski, L. Ciupinski, P. Bazarnik, S. Markelj, T. Schwarz-Selinger, Microstructure evolution in helium implanted self-irradiated tungsten annealed at 1700K studied by TEM, Materials Characterization 174 (2021) 110991
 2. W.Chrominski, M.Lewandowska: Influence of dislocation structures on precipitation in rolled Al-Mg-Si alloy, Materials Science and Engineering A 793 (2020) 139903
 3. W. Chrominski, M. Lewandowska, The importance of microstructural heterogeneities in the work hardening of ultrafine-grained aluminum, studied by in-situ TEM straining and mechanical tests, Materials Science & Engineering A 764 (2019) 138200
 4. W. Chrominski, L. Ciupinski, P. Bazarnik, S. Markelj, T. Schwarz-Selinger, TEM investigation of the influence of dose rate on radiation damage and deuterium retention in tungsten, Materials Characterization 154 (2019) 1
 5. W. Chrominski, K. Majchrowicz, M. Lewandowska, Microstructural response to compression deformation of ultrafine-grained aluminum with various microstructures, Materials Science & Engineering A 763 (2019) 138184
    

Nagrody

 • 2020 Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2018: Stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej