Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 308

Konsultacje w sem. zimowym: wtorek w godz. 10:15-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera technologa materiałów: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1989
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992

Staże naukowe

 • Brunel University of West London, Wielka Brytania, 1994
 • University College Dublin, Irlandia, 2006
   

Działalność naukowa

Stereologia, metalografia i ceramografia ilościowa, zastosowania sieci neuronowych w inżynierii materiałowej, materiały porowate, materiały gradientowe, materiały wysokotopliwe, metalurgia proszków.

Od 2004 do 2018 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego WAKANS.
 

Publikacje

 1. R. Kozera, J.J. Bucki, A. Sałacińska, J. Bieliński, A. Boczkowska: Quantitative Image Analysis of Ni-P Coatings Deposited on Carbon Fibers, Journal of Materials Engineering and Performance 24 (2015) 3400.
 2. L. Paszkowski, D. Biało, J.J. Bucki, A. Skalski: Quanitative Analysis of the Polymer/Metal Powder Magentic Composites Compacts Structure, Advanced Materials Research 874 (2014) 23.
 3. K. Kędra-Królik, P. Gierycz, J.J. Bucki: Controlled Precipitation of CaCO3 Sub-micro Crystalls of Well-defined Structure in a Multiphase System, Archives of Metallurgy and Materials 51 (2006) 635.
 4. J.J. Bucki: Grain Volume Distribution in Ultrafine-grained Iron Produced by SPD, Archives of Materials Science 26 (2005) 31.
 5. J.J. Bucki, T. Płociński: Quantitative description of grain size changes during annealing of ultrafine-grained iron produced by SPD, Solid State Phenomena 101-102 (2005) 329.
   

Osiągnięcia

 • 2016: Medal Politechniki Warszawskiej
 • 2015: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2008: Złota Kreda
 • 1993: Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej
 • 1993: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej