dr inż. Paulina Latko-Durałek

 • 22 234 57 18

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 26

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Fachhochschule Münster, Fachbereich Chemieingenieurwesen, 2011
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2018

Staże zagraniczne

 • International Institute for Nanocomposites Manufacturing, Warwick University, Wielka Brytania, 2014
   

Działalność naukowa

 • Wytwarzanie i właściwości kompozytów i nanokompozytów polimerowych
 • Polimery domieszkowane nanorurkami węglowymi
 • Termoplastyczne włókna i włókniny o właściwościach przewodzących
   

Publikacje

 1. P. Latko-Durałek, J.Macutkievic, Ch.Kay, A. Boczkowska, T. McNally: Hot-melt adhesives based on co-polyamide and multi-walled carbon nanotubes, J Appl Polym Sci. Vol 135, (2017) 45999.
 2. P. Latko-Durałek, K. Dydek, M. Sobczak, A. Boczkowska: Processing and characterization of thermoplastic nanocomposite fibers of hot melt copolyamide and carbon nanotubes, J Thermoplast Compos Mater. 31 (2017) 3.
 3. P. Latko-Durałek, D. Kołbuk, R. Kozera, A. Boczkowska. Microstructural Characterization and Mechanical Properties of PA11 Nanocomposite Fibers. J Mater Eng Perform. 25 (2016) 68.
 4. P. Latko, W. Rumiński, A. Boczkowska: Carbon-nanotubes doped veils. Compos Struct. 134 (2015) 52.
 5. P. Latko, R. Kozera, A. Salinier, A. Boczkowska: Non-woven veils manufactured from polyamides doped with carbon nanotubes, Fibres & Textiles in Eastern Europe 21 (2013) 45.
   

Nagrody

 • 2014: Nagroda na naukowe stypendium wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW CAS/35/POKL

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • E. Piesowicz, A. Boczkowska, P. Latko, G. Putynkowski, W. Przetakiewicz, S. Paszkiewicz, Z. Rosłaniec, K. Gawdzińska, J. Zieliński: A method for recovering polymer for printing PETG substrates, EP 2 987 822 B1 z 30.8.2017
 • P. Latko, A. Boczkowska: Sposób wytwarzania termoplastycznych włókien i włóknin z nanorurkami węglowymi. PL 221848 B1 z 2016