Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Aerodynamiki ul. Nowowiejska 24 pok. 218

Konsultacje:

 • w semestrze zimowym: poniedziałki w godz. 13:00-14:00 oraz wtorki i środy w godz. 12:00-13:00 (po uprzednim kontakcie mailowym)
 • w semestrze letnim: poniedziałki w godz. 10:00-11:00 oraz środy w godz. 10:00-11:00 ( po uprzednim kontakcie mailowym)

 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
   

Działalność naukowa

 • Badania odporności na korozję materiałów metalicznych m.in. stale niskostopowe i odporne na korozję, tytan i jego stopy, stopy aluminium i stopy niklu, a także warstw i powłok wytworzonych na materiałach metalicznych.
 • Badania archeometryczne zabytków i badania korozyjne i materiałowe z zakresu archeologii eksperymentalnej.
 • Wytwarzanie warstw i powłok metodami inżynierii powierzchni, m.in. obróbką jarzeniową, metodami elektrochemicznymi i plazmowymi.
   

Publikacje

 1. E. Miśta-Jakubowska, W. Duczko, A. Kowalska, R. Czech-Błońska, R. Mathur, A. Gójska, D. Rozmus, R. Siuda, D. Oleszak, A. Brojanowska, J. Klimaszewski: Amulets from Viking-age Baltic coast: A unique hoard from Piaski-Dramino (Poland) in the light of provenance and technological research of silvercraft art. Journal of Archaeological Science: Reports, 53 (2024) 1
 2. E. Miśta-Jakubowska, R. Czech-Błońska, W. Duczko, A. Gójska, G. Żabiński, P. Ciepielewski, R. Diduszko, A. Kosińska, A. Brojanowska: Research on chemical soldering in early medieval jewellery: the case of lunula‐type Viking Age ornaments, Archaeometry, 64 (2022) 698
 3. A. Brojanowska, K. Budniak, E. Miśta-Jakubowska, D. Moszczyńska: Ocena archeometalurgicznych stopów miedzi po wytworzeniu i po badaniach grawimetrycznych w roztworze imitującym kwaśną glebę, Ochrona przed Korozją, 64 (2021) 106
 4. K. Żołędziowski, E. Miśta-Jakubowska, A. Brojanowska: Fragmenty trzewików pochew mieczy z Szurpił w świetle badań archeometalurgicznych, Acta Militaria Mediaevalia, XVII (2021) 42
 5. T. Borowski, M. Ossowski, P. Kowalczyk, M. Dubek, A. Brojanowska, K. Rożniatowski: Influence of Nitrided Layer on the Properties of Carbon Coatings Produced on X105CrMo17 Steel Under DC Glow-Discharge Conditions, Materials Science-Medziagotyra, 22 (2016) 323
 6. T. Borowski, B. Adamczyk-Cieślak, A. Brojanowska, K. Kulikowski, T. Wierzchoń: Surface Modification of Austenitic Steel by Various Glow-Discharge Nitriding Methods, Materials Science-Medziagotyra, 21 (2015) 376
 7. A. Brojanowska, K. Kowalczyk, D. Sadłowska, J.R. Sobiecki: Corrosion Properties of Anodically Oxidised and Alkaline Treated Titanium Nitride, Solid State Phenomena 227 (2015) 467
 8. K. Kowalczyk, A. Brojanowska, J.R. Sobiecki: Corrosion Properties of Oxide Layers Produced on Titanium Nitride by Means of Plasma Electrolytic Oxidation of Various Duration, Solid State Phenomena 227 (2015) 475
 9. J.R. Sobiecki, A. Brojanowska, K. Kowalczyk: Corrosion Properties of Plasma Oxidized Titanium Nitride for Biomedical Applications, Solid State Phenomena 227 (2015) 471

Nagrody:

 • Nagroda indywidualna stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w latach 2021/2022 (data uzyskania 2023)
 • Nagroda Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej „Złota Kreda” za rok akademicki 2021/2022 w kategorii ćwiczenia/laboratoria/projekty
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za wybitną działalność na rzecz popularyzacji i promocji Inżynierii Materiałowej w roku akademickim 2022/2023
 • Medal Komisji  Edukacji Narodowej, 2023Nagroda indywidualna stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w latach 2016/2017 (data uzyskania 2018)
 • Nagroda Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej „Złota Kreda” za rok akademicki 2016/2017 w kategorii ćwiczenia/laboratoria/projekty
 • Nagroda Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej „Złota Kreda” za rok akademicki 2011/2012 w kategorii ćwiczenia/laboratoria/projekty