Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni

Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego "Materiały Funkcjonalne"
  • 22 234 81 53

dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni

  • 22 234 87 16

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni

dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni

  • 22 234 83 79

dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni

  • 22 234 74 49

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. Reformy Programu Studiów
  • 22 234 84 08

dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni

  • 22 234 87 41

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni
  • 22 234 85 47

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni

  • 22 234 81 03

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni

  • 22 234 83 99

dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
  • 22 234 84 51