Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, pok. 406

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015

Staże zagraniczne

 • ORTHON Research Institute, Helsinki, Finlandia, 2008 i 2009
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia, 2010 
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa jest związana przede wszystkim z opracowywaniem i badaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych do zastosowania w medycynie. Głównym obszar prowadzonych prac badawczych to polimery i kompozyty biodegradowalne, ich otrzymywanie, modyfikacja, charakteryzacja oraz przetwarzanie w docelowe formy aplikacyjne, m.in. lokalne systemy dostarczania leków.
Techniki badawcze: DSC, TGA, GPC, FTIR, spektroskopia UV-VIS, pomiary kąta zwilżania, SEM 
 

Publikacje

 1. M.K. Heljak, M. Moczulska-Heljak, E. Choińska, A. Chlanda, A. Kosik-Kozioł, T. Jaroszewicz, J. Jaroszewicz, W. Święszkowski: Micro and nanoscale characterization of poly(DL-lactic-co-glycolic acid) films subjected to the L929 cells and the cyclic mechanical load, Micron 115 (2018) 64.
 2. P. Sajkiewicz, M.K. Heljak, A. Gradys, E. Choińska, S. Rumiński, T. Jaroszewicz, I. Bissenik, W. Święszkowski: Degradation and related changes in supermolecular structure of poly(caprolactone) in vivo conditions, Polym Degrad Stabil 157 (2018) 70.
 3. E. Choińska, T. Muroya, W. Święszkowski: T Aoyagi: Influence of macromolecular structure of novel 2- and 4-armed polylactides on their physicochemical properties and in vitro degradation process, J Polym Res, 23 (2016) 132.
 4. Ż. Górecka, J. Teichmann, M. Nitschke, A. Chlanda, E. Choińska, C. Werner, W. Świȩszkowski: Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging-soft tissue integration and biocompatibility, J Mater Chem B 4 (2016) 5700.
 5. E. Choińska, E. Kijeńska, J. Kamiński, I. Milosev, W. Święszkowski, T. Wierzchoń, K.J. Kurzydłowski: Surface, modification of stainless steel intramedullary nails to improve adhesion of polymeric coatings, Arch Metall Mater 55 (2010) 163.
   

Osiągnięcia

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • I. Osica, W. Święszkowski, E. Choińska, L. Stobiński: Mikrokapsułki typu rdzeń/otoczka i sposób wytwarzania mikrokapsułek typu rdzeń/otoczka, zgłoszenie P.426789 z dnia 24.08.2018

Pozostałe osiągnięcia

 • 2011: Laureatka rocznego naukowego stypendium stacjonarnego dla doktorantów Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (CAS/22/POKL)