Rozwijamy pasje

Koła naukowe i organizacje studenckie to idealne miejsca dla tych, którzy pragną rozwijać swoje pasje, brać udział w tworzeniu innowacyjnych projektów, spędzać kreatywnie czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

2 koła naukowe

Koło naukowe „Wakans”

Koło naukowe Wakans działa przy Wydziale od czerwca 2004 roku. Powstało z inicjatywy grupy studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać zdolności interpersonalne poprzez działalność taką jak:

  • udział w badaniach i eksperymentach prowadzonych na Wydziale,
  • uczestnictwo w seminariach i konwersatoriach organizowanych na Politechnice Warszawskiej,
  • wspólne wyjazdy na konferencje naukowe oraz szkolenia integracyjne,
  • spotkania z firmami z branży inżynierii materiałowej,
  • popularyzacja inżynierii materiałowej jako nowoczesnej dyscypliny na festiwalach nauki.

Koło naukowe „Biomaterials”

Koło powstało, by poszerzać w sposób praktyczny wiedzę w zakresie biomateriałów. Dążenie do jak najdłuższego życia w jak najlepszym zdrowiu wymaga zastosowania nowoczesnych technologii.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Na naszym Wydziale prężnie działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Pracujący w niej przedstawiciele studentów na co dzień pomagają w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Organizują też wiele imprez służących integracji studentów naszego Wydziału i Uczelni, takich jak: Bal Połowinkowy, Bal Ostatkowy, Otrzęsiny, Piknik Południa, wyjazdy integracyjne itp. Przedstawiciele Rady Samorządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału oraz Komisji Dydaktycznej zajmującej się programami studiów. Nasi studenci są również bardzo aktywni na forum Uczelni.

Inkubator Innowacyjności

Masz swój pomysł na biznes? Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów i stają się wynalazkami. Zespoły naszych studentów, które mają pomysł na usługę lub produkt i chcą nad nim popracować mogą wziąć udział w warsztatach OD POMYSŁU DO PROJEKTU BIZNESOWEGO. Udział w kursie pozwala na rozwój nowego produktu lub usługi, weryfikację jego poszczególnych założeń oraz budowę pierwszego prototypu. Można zdobyć również wiedzę dotyczącą zakładania oraz prowadzenia własnej firmy, budowania modelu biznesowego czy strategii marketingowej.
www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator

Działalność artystyczna i społeczna

Osoby utalentowane muzycznie mogą dołączyć do uznanych zespołów artystycznych, wśród których są Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”, Teatr Politechniki Warszawskiej.

Dla studentów interesujących się dziennikarstwem, marketingiem lub chcących sprawdzić się w roli profesjonalnych reporterów czy członków zespołu realizacyjnego, działają ambitne media studenckie: Studencka Telewizja Internetowa – TVPW oraz Radio studenckie – Radioaktywne.

Działalność sportowa

Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. Wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy reprezentujący Politechnikę Warszawską regularnie uczestniczą w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej i osiągają w nich sukcesy.