Czego uczymy?

Na studiach inżynierskich uczymy przedmiotów:

 • PODSTAWOWYCH - pozwalają na zrozumienie specjalistycznej wiedzy,
 • OGÓLNOTECHNICZNYCH – podstawa wykształcenia każdego współczesnego inżyniera,
 • SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - pozwalają naszym absolwentom z łatwością odnaleźć się w środowisku biznesowym,
 • KIERUNKOWYCH – to co składa się na inżynierię materiałową.
    

Przedmioty PODSTAWOWE: Matematyka, Fizyka i Chemia, są podobne na całej  Politechnice

Przedmioty OGÓLNOTECHNICZNE: Pracownia Komputerowa, Elektrotechnika i Elektronika, Mechanika i Wytrzymałość Konstrukcji, Podstawy Projektowania Inżynierskiego.

Przedmioty SPOŁECZNO-EKONOMICZNE: Komunikacja, Prawo Gospodarcze, Ekonomika i Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Kierowanie Zespołami Pracowniczymi, Systemy Jakości.

Przedmioty KIERUNKOWE: Podstawy Nauki o Materiałach, Metody Badania Materiałów, Materiały Metaliczne, Materiały Ceramiczne, Materiały Polimerowe, Kompozyty, Mechanizmy Niszczenia Materiałów, Metodologia Doboru Materiałów, Inżynieria powierzchni, Korozja, seminaria problemowe oraz przedmioty obieralne.
 

Na studiach magisterskich dominują przedmioty SPECJALISTYCZNE, na których studenci NIE TYLKO pogłębiają wiedzę specjalistyczną, ale rozwijają również UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE: Planowanie Badań, Gry Decyzyjne, Ekonomika Materiałów, Zaawansowane Metody Badania Materiałów, Mechanika Materiałów i Fizyka Odkształcenia Plastycznego, Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów, Technologie w Inżynierii Powierzchni, Materiały dla Elektroniki, Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej, Materiały Funkcjonalne, Recykling Materiałów, Materiał a Ekonomiczne Aspekty Eksploatacji Konstrukcji.

Gdy dziś ktoś pyta mnie, zawodowego menedżera, co dały mi studia i praca naukowo‑badawcza, odpowiadam bez wahania: zbliżenie się do granic poznania. To właśnie pozwala mi w codziennej pracy Łatwiej ocenić solidność przedstawianych mi analiz i realizm projektów. Głęboko wierzę, że bez względu na to, jakie ma się ambicje, gdy jest się młodym człowiekiem, naprawdę warto się czegoś nauczyć, by wiedzieć, czego można oczekiwać od specjalistów, gdy będzie się nimi zarządzało na „ich“ terenie… -Tadeusz Nowicki – absolwent WIM, Dyrektor Generalny zorganizowanej pod jego kierunkiem Grupy ERGIS SA.
 

Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych

Studenci kierunków Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Biotechnologia oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa odbywają zajęcia I-go roku studiów według wspólnego programu w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, utworzonej przez trzy wydziały Politechniki Warszawskiej: Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Cechą realizowanego programu kształcenia jest interdyscyplinarność treści programowych, co wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy, ułatwiając współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych gałęzi gospodarki.

Studia w ramach Szkoły to:

 • niezależna rekrutacja na każdy z wydziałów wchodzących w skład Szkoły,
 • zajęcia na I roku studiów inżynierskich według wspólnego programu,
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie,
 • możliwość zmiany wydziału w ramach Szkoły po I roku studiów,
 • swobodny wybór kierunku studiów magisterskich w ramach Szkoły na zintegrowane studia doktoranckie.

Celem dziedzin nauki, jakie reprezentują wydziały wchodzące w skład Szkoły, jest przetwarzanie materii tak, aby nabrała cech, które czynią ją przydatną dla techniki i użyteczną dla człowieka. Połączenie wiedzy i możliwości badawczych trzech, zintegrowanych w ramach Szkoły, dziedzin nauki pozwala na zrealizowanie tego celu od poziomu syntezy substancji lub ich pozyskiwania z zasobów przyrody aż do optymalizacji budowy i właściwości uzyskanych materiałów. Działania takie mogą być prowadzone w szerokim zakresie – od poznania elementarnych zjawisk, którym podlega materia, aż po projektowanie procesów na skałę przemysłową.