Dlaczego my?

Nasz Wydział jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych w roku 2018, zyskał najwyższą kategorię naukową A+ i został zaliczony do grona elitarnych wizytówek polskiej nauki w kraju i na świecie.

W rankingu studiów inżynierskich PERSPEKTYWY 2020 w grupie kierunków INŻYNIERIA MATERIAŁOWA studia prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej zajęły PIERWSZE miejsce.

Na naszych studentów czeka jedynie 100 miejsc, co świadczy o tym, że nasze studia mają charakter elitarny. Na jednego nauczyciela akademickiego przypada jedynie 9 studentów. Jest to sytuacja niespotykana na innych wydziałach i sprawia, że nasze studia mają charakter kameralny, a studenci nawet pierwszych lat studiów mogą być kształceni w dużym stopniu indywidualnie.