Konkurs Wiedzy o Materiałach

19. edycja Konkursu Wiedzy o Materiałach odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022
 

Każdego roku zapraszamy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej przed egzaminem maturalnym i umożliwia uczestnictwo we wspaniałej przygodzie naukowej.

Konkurs jest dwuetapowy. I etap Konkursu polega na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres mailowy organizatora (konkurs.wim@pw.edu.pl, uwaga! do pracy należy dołączyć skan/zdjęcie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostają zaproszeni na Wydział Inżynierii Materiałowej, gdzie rozwiązują test z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Pytania obejmują zarówno zadania obliczeniowe jak i teoretyczne z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii.

Nagrodami w konkursie są indeksy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Pragniemy również uhonorować nauczycieli laureatów, którzy inspirują i wspomagają swoich uczniów w przygotowaniach do Konkursu. Każdy z Uczestników może podać dane swojego nauczyciela (imię, nazwisko i nazwa szkoły). Warunkiem jest uzyskanie zgody nauczyciela potwierdzonej podpisem na formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  

18. edycja Konkursu Wiedzy o Materiałach (rok szkolny 2020/2021)

Ważne daty

  • 28 lutego 2021 - termin składania prac w I etapie
  • 8 marca 2021 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu 
  • 9 kwietnia 2021 - II etap Konkursu (finał) 
  • 23 kwietnia 2021 - wręczenie nagród Laureatom Konkursu

 
Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2020/2021:

  1. W naszym domu kryje się wiele materiałów bez których trudno było by dziś żyć wygodnie i bezpiecznie. Jednym z rodzajów są materiały ceramiczne, które w przeciwieństwie do metali czy polimerów (tworzyw sztucznych) nie zawsze są łatwo rozpoznawalne. Oczywiście wiemy, że ściany naszych domów, podłoga w łazience czy kubki w szafce kuchennej mogą być wykonane z ceramiki ale czy wiemy gdzie jeszcze, często w bardzo nieoczywistych, a czasami ukrytych miejscach się ona znajduje. Podaj przykład takiego elementu wykonanego z ceramiki i opisz jakie ma znaczenie dla naszego życia.
  2. Powtórne wykorzystywanie odpadów nie jest zjawiskiem nowym, jednak coraz częściej w kontekście recyklingu napotyka się na określenie „górnictwo miejskie” (z ang. urban mining). Szacuje się, że dzięki tzw. „miejskiej rudzie” możliwe jest uzyskanie cennych pierwiastków. Jednym z przykładów jest złoto, które można uzyskać w ilości nawet 30-krotnie większej niż z tradycyjnej rudy. Jakie inne pierwiastki można pozyskać wykorzystując rudę miejską? Jak wygląda taki proces recyklingu? Odnieś się do aspektów ekonomicznych górnictwa miejskiego.
  3. Wśród materiałów polimerowych wyróżnić można pewną grupę polimerów posiadającą zdolność zmiany kształtu uwarunkowaną budową chemiczną oraz termomechanicznym procesem programowania. Nazywamy je polimerami z pamięcią kształtu. Pamięć kształtu (z ang. shape memory) to zdolność materiału do powrotu do kształtu wyjściowego pod wpływem czynników zewnętrznych. Omów krótko 3 przykłady polimerów z pamięcią kształtu, rodzajów bodźców stymulujących ich transformacje do zaprogramowanego kształtu oraz ich potencjalne zastosowania.
  4. Jak przebiega druk 3D z wykorzystaniem metali i ich stopów? Czym różni się materiał drukowany od wytwarzanego innymi metodami? Zaproponuj nowy materiał metaliczny z uwzględnieniem technik druku 3D i podaj jego przewidywaną aplikację.
  5. Rozwój nowoczesnej elektroniki nie byłby możliwy gdyby nie pewien polski naukowiec. Jego wynalazek umożliwił miniaturyzację pojedynczych elementów logicznych w maszynach liczących. Kim był ów naukowiec i o jaki wynalazek chodzi? Jaki materiał jest obecnie podstawą do wytwarzania mikroprocesorów, jakich metod się do tego używa i jakie są ich ograniczenia? Jakie są perspektywy rozwoju w budowie mikroprocesorów?

 
Zalecana literatura do wybranych zagadnień materiałowych II etapu konkursu:

 
Przetwarzanie danych osobowych:

 
Kontakt:
W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: konkurs.wim@pw.edu.pl

Zapraszamy również na facebook.com/konkurs.wim