Warsaw Design Factory

Cech charakteryzujących nowoczesnego inżyniera: kreatywności, pracy w interdyscyplinarnym zespole, umiejętności grupowego rozwiązywania nietrywialnych problemów nie można nauczyć się z Internetu. Dlatego Politechnika proponuje swoim studentom innowacyjne formy kształcenia oparte na biznesowych metodykach projektowych.

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie KREATYWNY SEMESTR PROJEKTOWY, gdzie w ramach zajęć realizują zagadnienia projektowe, zgłaszane są przez partnerów biznesowych. W programie PRODUCT DEVELOPMENT PROJECT studenci uczą się m.in. planowania, tworzenia koncepcji, prototypowania, montażu i testowania nowych rozwiązań dzięki czemu zdobywają praktyczne doświadczenie. Międzynarodowy projekt edukacyjny ME310 to cykl interdyscyplinarnych zajęć opartych na kształceniu zespołowym przez rozwiązywaniu problemów, którego koordynatorem jest Uniwersytet Stanforda.

Kształcenie poprzez realizację PROJEKTU pozwala studentom nabyć cechy wymagane obecnie przez pracodawców – tj. m.in. myślenie adaptacyjne, umiejętność pracy w zespole, zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, kreatywność, odwagę, uczciwość, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu innych umiejętności miękkich.

www.wdf.pw.edu.pl