ADJ Nanotechnology

ADJ Nanotechnology jest spółką spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku poligraficznego na innowacyjne nanomateriały o zaprojektowanych właściwościach bioaktywnych.

Firma specjalizuje się w produkcji bioaktywnych proszków nanokompozytowych do zastosowania, jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących.

Model biznesowy ADJ Nanotechnology zakłada bliską współpracę z klientami i kluczowymi partnerami biznesowymi, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach ochrony mikrobiologicznej wytwarzanych przez nich produktów. Na mocy umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską firma posiada prawa własności dotyczące wytwarzania i obrotu proszkami nanokompozytowymi. Są to innowacyjne nanoprodukty charakteryzujące się unikatowymi właściwościami bioaktywnymi.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe umożliwią ponadto rozwijanie i komercjalizację przełomowych rozwiązań o znaczeniu strategicznym dla rynku docelowego. Firma posiada ponadto możliwość elastycznego dopasowania modelu biznesowego swojej oferty, zakresu działalności do oczekiwań i rozwoju rynku nanotechnologicznego w Polsce i Europie. Kompetencje w tym zakresie obejmują ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi oraz szczegółową znajomość rynku innowacji nanotechnologicznych. Firma przykłada również uwagę do budowania stałych relacji biznesowych z posiadanymi kluczowymi odbiorcami opracowanych nanomateriałów.

Zespół ADJ otrzymał wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2022 oraz jest laureatem XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii specjalnej Badania+Rozwój.

Spółka jest obecna na mapie ekosystemu Radar Innowacji Przemysłu 4.0, jest też członkiem klastra Nanonet.
 

Kontakt

ADJ Nanotechnolgy Sp. z o.o.
 adjnanotech@gmail.com
www.adjnanotechnology.pl