Smart Fluid

Smart Fluid jest młodą i dynamicznie rozwijającą się spółką spin-off Politechniki Warszawskiej i Ciech SA, powstałą na bazie badań nad cieczami nienewtonowskimi.

Spółka zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnej technologii materiałów ochronnych opartej na płynach zagęszczanych ścinaniem. Kadrę spółki tworzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej od wielu lat związani z badaniami i rozwojem STF prowadzonymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej w zespole kierowanym przez prof. dr hab. inż. Marcina Leonowicza i na Wydziale Chemicznym. 

Kontakt
Smart Fluid Sp. z.o.o.
https://smartfluid.pl