Oferta badawcza

 • Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM)
  • obserwacje topografii powierzchni
  • obserwacje mikrostruktury - kontrast orientacyjny – obrazujący kształt i wielkość ziaren
  • obrazowanie w kontraście masowym materiałów wielofazowych
  • tomografia – rekonstrukcja 3D
    
 • Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM,STEM)
  • obserwacje struktury atomowej
  • obserwacje elementów mikrostruktury materiału takich jak granice ziaren, dyslokacje, wydzielenia
  • badania in-situ rozciąganie, grzanie
  • tomografia – rekonstrukcja 3D
    
 • Mikroanaliza Rentgenowska EDX
  • jakościowa analiza składu chemicznego
  • ilościowa analiza składu chemicznego
  • próg detekcji >0.3 % wag. dla pierwiastków ciężkich i ok. 2% dla lekkich
  • dokładność pomiaru ok. 3-5%
    
 • Analiza Orientacji Krystalograficznej
  • dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych EBSD
  • dyfrakcja elektronów rozproszonych (t-EBSD, TKD, t-FSD) w SEM
  • dyfrakcja w zbieżnej wiązce w STEM, SAED w TEM.