Infrastruktura badawcza

 • Transmisyjne mikroskopy elektronowe
  • Thermo Scientific S/TEM Spectra 200 – o napięciu 200kV z korektorem wiązki oraz spektrometrem Super EDX
  • Hitachi STEM HD2700 z Cs korektorem, SE, BF-TEM, HAADF, EDX
  • Jeol JEM 1200 z kamerą Gatan Orius, uchwyt do grzania, uchwyt do rozciągania
    
    
 • Skaningowe mikroskopy elektronowe
  • Hitachi SEM S5500 – FEG, wysokorozdzielczy SEM/STEM
  • Hitachi SU70 – FEG, mikroskop analityczny
  • Hitachi SU8000 – FEG, dedykowany do pracy przy niskich napięciach
  • Axia ChemiSem – do wstępnej oceny próbek i obserwacji podstawowych
  • Hitachi SEM S3500N – do badan podstawowych
  • TableTop Hitachi SEM TM1000, TM3000, FEI Phenom
    
    
 • Skaningowe mikroskopy jonowe
  • Hitachi FIB 2100
  • Hitachi DualBeam NB5000
    
    
 • Urządzenia do preparatyki próbek
  • Gatan PECS – system do napylania
  • Gatan Solarus – system do czyszczenia w plazmie
  • Linda Technoorg – Gentle Mill – niskoenergetyczne pocienianie jonowe
  • Hitachi IM4000 – przekroje poprzeczne pocieniane wiązką jonów