Kontakt

Kierownik:
dr inż. Tomasz Płociński
 22 234 83 82
 tomasz.plocinski@pw.edu.pl