Grubościomierz ultradźwiękowy 38DL PLUS z zobrazowaniem typu A

Dane techniczne Możliwość pomiarów grubości w wysokich temperaturach. Pomiary grubości warstw.
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, lab. P06