Defektoskopy ultradźwiękowe: Omniscan MX, Omniscan MX2 oraz Olympus Focus LT z systemem Phased Array

Dane techniczne 32:128 i 64:128 multipleksowe kanały ultradźwiękowe. Defektoskopy umożliwiają wysokorozdzielczy mapping grubości i trójwymiarowe obrazowania wad znajdujących się w całej objętości badanego materiału. Umożliwiają dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej na określonej głębokości materiału, skanowanie materiału wiązką ultradźwiękową o szerokim zakresie kątowym oraz badania spoin doczołowych techniką TOFD.
Wyposażenie W skład oprzyrządowania wchodzi duża baza głowic wieloprzetwornikowych o częstotliwościach w zakresie od 1 do 10 MHz z zestawem przekładek normalnych i kątowych (16 ÷ 128 elementów)
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. P06