Przenośny spektrometr rentgenowski Delta firmy Olympus

Dane techniczne Badania składu chemicznego pod kątem identyfikacji pierwiastków stopowych. Detekcja pierwiastków w stopach o masie atomowej równej Mg i powyżej.
Osoba do kontaktu dr inż. Łukasz Sarniak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25 p. P06