GPC (Agilent serii 1200)

Dane techniczne
  • Pomiary z wykorzystaniem chloroformu jako eluentu (inne rozpuszczalniki jako opcja do uzgodnienia),
  • Kalibracja na standardach PS (inne standardy jako opcja do uzgodnienia)
  • Zakres oznaczanych mas cząsteczkowych: 200 do 2000000 Da
  • Detektor: RID
Wyposażenie
  • 100 stanowiskowy autosampler
  • Oprogramowania do rejestracji i analizy danych
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Emilia Choińska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/4