Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

Skład Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (XV kadencja)

 1. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                           
 2. Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni                      
 3. Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni                                 
 4. Dr inż. Rafał Wróblewski                                        
 5. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 6. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara                  
 7. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka                     
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik                              
 9. Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz                       
 10. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 11. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera         
 12. Prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 13. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 14. Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska         
 15. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 16. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń                      
 17. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 18. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni                                   
 19. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni              
 20. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni    
 21. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 22. Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni              
 23. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni    
 24. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni     
 25. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni        
 26. Dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni                                                                
 27. Dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni
 28. Dr hab. inż Marek Krasnowski
 29. Dr hab. inż. Michał Tacikowski
 30. Dr hab. inż. Jan Wróbel
 31. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
 32. Dr hab. Kamila Sałasińska
 33. Dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak                    
 34. Dr inż. Tomasz Borowski                                         
 35. Dr inż. Janusz Bucki                                                
 36. Dr inż. Grzegorz Cieślak                                          
 37. Dr inż Krzysztof Kulikowski                                   
 38. Dr inż. Emilia Skołek                                                
 39. Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk                                         
 40. Mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak                               
 41. Mgr inż. Katarzyna Jurkowska Kukla                      
 42. Mgr inż. Anna Czajka - doktorantka                       
 43. Mgr inż. Dominik Grzęda - doktorant 
 44. Mgr inż. Gabriela Komorowska - doktorantka                      
 45. Grzegorz Rafał - student
 46. Sławomir Mizera - student
 47. Paulina Zalewska - studentka
 48. Grzegorz Florczak - student
 49. Konstancja Godlewska - studentka
 50. Weronika Seroczyńska - studentka
 51. Mateusz Godlewski - student                         

 
Zaproszeni goście:

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski             
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski                            
 3. Dr inż. Milena Koralnik – Sekretarz Rady, dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak - p.o. Sekretarza
   

 Terminy posiedzeń w r.a.23/24

 • 27 października '23
 • 24 listopada '23
 • 15 grudnia '23
 • 26 stycznia '24
 • 23 lutego '24
 • 22 marca '24
 • 19 kwietnia '24
 • 24 maja '24
 • 28 czerwca '24
 • 20 września '24
   

Regulamin