Zakupy

Zakupy, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP (do 130 000 pln netto) na Wydziale Inżynierii Materiałowej prowadzone przez dział Zakupów

Kontakt

Marianna Wróblewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zakupów 
22 234 87 25
marianna.wroblewska@pw.edu.pl 
zp30@pw.edu.pl

Magdalena Nowak
22 2348440
magdalena.nowak@pw.edu.pl