Zakupy

Procedury i wzory dokumentów -  do Zakupów, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (do 130 000 PLN netto) 

 

Ogłoszenia o zakupach

 

Archiwum

 

Kontakt

Marianna Wróblewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zakupów 
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

22 234 87 25
 marianna.wroblewska@pw.edu.pl 
 zp30@pw.edu.pl

 
Łukasz Jerzy Dąbrowski
Specjalista ds. zamówień publicznych
22 234 87 25
lukasz.dabrowski@pw.edu.pl
 

Małgorzata Karolewska
Specjalista ds. zamówień publicznych
22 234 87 25
malgorzata.karolewska@pw.edu.pl