Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Skład Rady

  
PRZEWODNICZĄCA - prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                       

SEKRETARZ - dr hab. inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
 

CZŁONKOWIE:

 1. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 2. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara 
 3. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka 
 4. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
 6. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 7. Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
 8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 9. Prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
 10. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
 11. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
 12. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
 13. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 14. Dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni
 15. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni 
 16. Dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni
 17. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni 
 18. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
 19. Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni 
 20. Dr hab. inż. Marek Krasnowski
 21. Dr hab. inż. Michał Tacikowski
 22. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
 23. Dr inż. Piotr Bazarnik 
 24. Dr inż. Jakub Jaroszewicz 
 25. Dr inż. Tomasz Płociński
 26. Mgr inż. Dominik Grzęda (doktorant)

 

Kompetencje Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej:

 • prowadzi postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i nadaje stopnie naukowe;
 • nostryfikuje stopnie naukowe;
 • określa strategię rozwoju dyscypliny i pożądane warunki jej realizacji;
 • określa politykę naukową w ramach dyscypliny oraz nadzoruje jej realizację w jednostkach PW;
 • określa zasady i tryb podziału środków finansowych na badania naukowe przyznanych przez Rektora do dyspozycji rady;
 • realizuje zadania związane z ewaluacją jakości działalności naukowej;
 • ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich oraz przy zatrudnianiu pracowników w grupach pracowników: badawczych i badawczo – dydaktycznych;
 • wyraża opinie w sprawach wskazanych przez Rektora;
 • opiniuje wnioski w sprawie nagród naukowych dla pracowników;
 • wyraża opinię we wszystkich innych sprawach, ważnych dla dyscypliny naukowej.

 

 Terminy posiedzeń w r. a. 2023/2024

 Uchwały RDN

Granty RDN