Zakupy i zamówienia publiczne

Wydział Inżynierii Materiałowej jako jednostka Politechniki Warszawskiej będącej uczelnią publiczną z mocy prawa, zobowiązana jest do stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienia realizowane są przez Dział Zakupów i  przez Dział Zamówień Publicznych.