Zamówienia publiczne

Zarządzenie nr 85/2021 Rektora PW z dnia 29/09/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej.

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego »
 

Ogłoszenia o zamówieniach »
 

Kontakt

mgr inż. Elżbieta Sałacińska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych 
 22 234 87 37 
 elzbieta.salacinska@pw.edu.pl