Historia

Wydział Inżynierii Materiałowej jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach na Politechnice Warszawskiej.

Jej źródła sięgają istniejącej od 1920 roku na Wydziale Mechanicznym Katedry Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym, którego pierwszym kierownikiem był prof. Witold Broniewski, wychowanek i późniejszy współpracownik światowej sławy chemika prof. Henry’ego Le Chateliera.
 

Kolejnym krokiem w rozwoju nauki o materiałach na Politechnice było powstanie w 1929 roku Katedry Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym, a pięć lat później wykształcenie z niego niezależnego Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa pod kierownictwem wybitnego naukowca – prof. Jana Czochralskiego. Mimo licznych starań, funkcjonowanie obu jednostek zatrzymała II Wojna Światowa.
 

W latach powojennych wznowiono działanie Wydziału Mechanicznego, a wraz z nim reaktywowano Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa. Trwał on w tej formie, pod kierownictwem inż. Wesołowskiego – kontynuatora działań prof. Broniewskiego, nieprzerwanie do 1969 roku. Jednocześnie w 1961 roku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa utworzona została Katedra Materiałoznawstwa, od 1965 kierowana przez wychowanka prof. Czochralskiego – prof. Stanisława Jaźwińskiego.
 

W roku 1970 nastąpiła reorganizacja struktury Politechniki, wskutek której Katedra Metaloznawstwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym została przekształcona w Instytut Metaloznawstwa, natomiast z Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale MEiL utworzono międzyresortowy Instytut Inżynierii Materiałowej pod kierownictwem prof. Jaźwińskiego. Pięć lat później dokonano połączenia tych instytutów w jeden na prawach wydziału, nazwany Instytutem Inżynierii Materiałowej. Intensywny rozwój oraz prężna działalność naukowo-badawcza spowodowały, że Instytut ten stał się samodzielną jednostką dydaktyczną i w rezultacie, w październiku 1991 został podniesiony do rangi wydziału.
 

W roku 1999 Wydziałowi Inżynierii Materiałowej nadano strukturę zakładową i wyodrębniono trzy zakłady: Podstaw Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Powierzchni oraz Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych, pięć lat później powstał czwarty zakład – Projektowania Materiałów Ceramicznych.
 

Od 1999 roku Wydział Inżynierii Materiałowej ma własną siedzibę przy ulicy Wołoskiej 141. Obecnie na Wydziale działają 4 Zakłady:

  • Inżynierii Powierzchni,
  • Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych,
  • Projektowania Materiałów
  • oraz Materiałów Ceramicznych i Polimerowych.

Wydział jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce. Posiada również pełne uprawnienia akademickie – prowadzi przewody doktorskie i habilitacyjne dla własnej kadry oraz osób z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.