Ankietyzacja

Przedstawiono średnie ocen uzyskanych przez nauczycieli WIM prowadzących zajęcia na kierunku inżynieria materiałowa w odpowiedzi na pytania części A ankiety PW (ocena sposobu realizacji zajęć). Wyniki przedstawiono na tle średnich dla całej uczelni. Dane dotyczą lat akademickich 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

Ankietyzacja 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 927,92 kB)