Osiąganie efektów uczenia się

W plikach zamieszczono dla wybranych przedmiotów rozkład ocen uzyskanych przez studentów w kolejnych latach akademickich na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Na wykresach zamieszczono także dla porównania dane dotyczące wcześniejszego roku akademickiego. Liczby z prawej strony wykresu oznaczają liczbę studentów zaliczających dany przedmiot. Liczbę ocen niedostatecznych podano w czerwonym kółku, a ich odsetek – z lewej strony wykresu.

Efekty uczenia się w r.a. 2016/2017

Pobierz plik (pdf, 348,20 kB)

Efekty uczenia się w r.a. 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 585,17 kB)

Efekty uczenia się w r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 590,40 kB)

Efekty uczenia się w r.a. 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 483,78 kB)

Efekty uczenia się w r.a. 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 77,52 kB)

Efekty uczenia się - 2021/2022 - sem. zimowy

Pobierz plik (pdf, 116,45 kB)

Efekty uczenia się - 2021/2022 - sem. letni

Pobierz plik (pdf, 117,34 kB)

Efekty uczenia się - 2022/2023 - sem. zimowy

Pobierz plik (pdf, 117,95 kB)

Efekty uczenia się - 2022/2023 - sem. letni

Pobierz plik (pdf, 106,02 kB)