Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne odbywa się na początku roku akademickiego w formie on-line na Uczelnianej platformie nauczania zdalnego. O dokładnym terminie szkolenia informuje Biblioteka Wydziałowa oraz Dziekanat.